У Португалу, град Брага, 14-15. маја. 2024. године одржан је састанак менаџера европских банака биљних гена. Скупу је присуствовало 26 учесника из 19 европских земаља.

фото: www.ecpgr.org
 

Састанак мреже менаџера европских банака гена организован је у оквиру Европског кооперативног програма за биљне генетичке ресурсе – European Cooperative Programmе for Plant Genetic Resources (ECPGR). Наша земља је члан овог програма још од оснивања 1980. 

На позив председавајућег ове мреже и љубазношћу земље домаћина Поругалије, одржан је први састанак мреже.

Домаћин скупа Португалија представила је свој Национални истраживачки институт за пољопривреду и ветерину (INIAV), који припада мрежи Референтних лабораторија Европске уније, а у чијем саставу је и Банка биљнe гермплазме Португалије (Portuguese Plant Germplasm Bank – BPGV) у Браги. 

Том приликом учесници скупа су обишли комплекс Банке биље гермплазме Португалије (BPGV), када су руководиоци и запослени представили свој рад, лабораторије, клима коморе, in-vitro коморе за раст биљака и огледно поље за регенерацију и умножавање узорака. 

Циљ овог скупа је стварање мреже менаџера европских банака гена тако да све европске банке гена развију и постигну уједначен Систем квалитета за банке гена. Идеја је и стварање јединственог сајта где би све банке биљних гена Европе имале своју презентацију, али и као место за размену свих протокола, прописа, стандарда и идејних решења за бројна питања у управљању биљним генетичким ресурсима за храну и пољопривреду.

Представник Србије на састанку и члан Мреже менаџера европских банака гена је др Маја Јечменица, руководилац Банке биљних гена, Дирекције за националне референтне лабораторије, Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде. 

Корисни линкови:

https://www.iniav.pt
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/european-union-reference-laboratories_en 
How_to_use_the_network_in_the_best_possible_way_Lise_Lykke_Steffensen.pdf (ecpgr.org)