Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, izradila je Vodič za uzimanje uzoraka sirovog mleka (broj320-47-00622/2020-13 izdanje 1 od 27.01.2020.) koji predstavlјa literaturu u procesu stručnog osposoblјavanja i obučavanja uzorkivača sirovog mleka.

U prostorijama Direkcije za nacionalne referentne laboratorije 27.02.2020. i 28.02.2020. izvršiće se obuka uzorkivača sirovog mleka Polјoprivrednih stručnih i savetodavnih službi sa celokupne teritorije R. Srbije prema Planu i programu obuke za uzimanje uzoraka sirovog mleka  (broj 153-00-2/2020-13 izdanje 1 od 20.02.2020.).