Sala za konferencije

Nabavka dobra - oprema za laboratorijska ispitivanja kvaliteta mleka:
1. Uređaj za automatsku i brzu analizu sastava sirovog mleka i određivanje broja somatskih ćelija u sirovom mleku iz jednog uzorka (1 komad), sa pripadajućim reagensima za analizu minimum 10.000 uzoraka;
2.  Uređaji  za automatsko i brzo određivanje ukupnog broja bakterija u sirovom mleku iz jednog uzorka (2 komada), sa pripadajućim reagensima za analizu minimum 10.000 uzoraka po uređaju (ukupno minimum 20.000 uzoraka).
Prateće usluge: isporuka, instalacija i puštanje u rad, obuka.