Directorate for national reference laboratories

Address: Batajnički drum 7, deo br. 10, 11186 BEOGRAD, SRBIJA

Fax: +381 11 377 20 25


Director

dr Nenad Dolovac

Tel: +381 11 377 20 70


Contact person

Vanja Petrić

Tel: +381 64 868 14 33

Tel: +381 11 377 20 10


Person in charge of web presentation

Irena Vučić

Tel: +381 11 377 20 24


Laboratorija za bezbednost hrane,hrane za životinje i ispitivanje kvaliteta mleka

Tel: +381 11 377 20 14 - PRIJEM

Slobodanka Inić

Tel:+381 64 868 14 31


Laboratorija za fizičko hemijska ispitivanja hrane i ispitivanje ostataka veterinarskih lekova, pesticida i drugih štetnih materija u hrani i hrani za životinje

Tel: +381 11 377 21 58 - PRIJEM

Saša Bilek

Fitosanitarna laboratorija sa bankom bilјnih gena

Tel: +381 11 377 21 33

Aleksandra Božić

Tel:+381 64 868 09 19