upravna zgrada
organizaciona struktura

CEO of Directorate for national reference laboratories

  • Phone: +381 11 377 20182
  • Fax: +381 11 377 20 25

Phytosanitary laboratory


Plant gene bank

Phytosanitary laboratory


Laboratory for food safety, animal food safety and testing of milk quality

Ispitivanje sastava i kvaliteta mleka

Mikrobiološka laboratorija za bezbednost hrane i hrane za životinje


Laboratorija za fizičko hemijska ispitivanje hrane i hrane za životinje