izgled laboratorije

Grupa za organsku proizvodnju obavlјa poslove koji se odnose na:

 • pripremu stručnih osnova za izradu nacionalnih propisa usklađenih sa EU acquis i učešće u izradi strateških dokumenata;
 • uspostavlјanje i održavanje efikasnog kontrolnog sistema u oblasti organske proizvodnje,nutvrđivanje ispunjenosti  uslova za obavlјanje poslova kontrole i sertifikacije i predlaganje Spiska ovlašćenih organizacija;
 • vršenje nadzora nad radom ovlašćenih kontrolnih organizacija;
 • praćenje uvoza i izvoza organskih proizvoda; 
 • odobravanje: odstupanja od metoda organske bilјne i stočarske proizvodnje i pravila prerade u organskoj proizvodnji, upotrebe reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje posle perioda konverzije, skraćenja, odnosno produženja perioda konverzije u organskoj bilјnoj i stočarskoj proizvodnji; 
 • vođenje evidencije i spiska o ovlašćenim kontrolnim organizacijama;
 • prikuplјanje godišnjih izveštaja o organskoj proizvodnji od ovlašćenih kontrolnih organizacija;
 • vođenje zbirne evidencije o organskoj proizvodnji i dostavlјanje podataka za EUROSTAT;
 • predlaganje i učešće u sprovođenju projekata iz oblasti organske proizvodnje;
 • učešće u radu  Stručnog saveta za organsku proizvodnju;
 • saradnju i razmenu informacija sa nadležnim institucijama u oblasti organske proizvodnje iz zemlјe i inostranstva i praćenje EU zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje;
 • obavlјa i druge poslove iz ove oblasti.