ovlascene kontrolne organizacije

U skladu sa članom 9. Zakona o organskoj proizvodnji („Službeni glasnik RS“, broj 30/10) Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je za 2018. godinu ovlastilo pet kontrolnih organizacija za obavlјanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji:

Broj koda

Ovlašćena kontrolna organizacija

RS-ORG-001

ORGANIC CONTROL SYSTEM
Trg cara Jovana Nenada 15/I, Subotica
telefon: 024/521-130
e-mail: administracija@organica.rs
website: http://www.organica.rs/

RS-ORG-002

TMS CEE
Rudnička 2, Beograd
telefon: 011/2441-111
e-mail: office@tms.rs
website: http://www.tms.rs/sr/usluge/sertifikacija-proizvoda/organska-proizvodnja

RS-ORG-006

ECOCERT BALKAN
Glavna 13m/III, Zemun, Beograd
tel.: 011/2198-352
e-mail: office.balkan@ecocert.com
website: http://www.ecocert.rs/

RS-ORG-008

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA
Zmaja od Noćaja 11, Beograd
tel.: 011/2625-077
e-mail: valentina.vracar@cin.co.rs
website: https://www.cin.co.rs/sertifikacija

RS-ORG-009

ECOVIVENDI
Voje Velјkovića 5/III, Beograd
tel.: 011/2451-377
e-mail: office@ecovivendi.rs
website: http://ecovivendi.rs

Ovlašćenje se izdaje na period od godinu dana i može se produžiti u skladu sa uslovima koji su predviđeni zakonom.

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavlјanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji podnosi se do 30. juna tekuće godine za narednu godinu.

Ovlašćena kontrolna organizacija može u istom roku podneti zahtev za obnavlјanje ovlašćenja za obavlјanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji.

Obrasci zahteva su u sekciji: Obrasci


Dokumenta