Sala za prezentacije

ПРВИ САСТАНАК МРЕЖЕ МЕНАЏЕРА ЕВРОПСКИХ БАНАКА ГЕНА

У Португалу, град Брага, 14-15. маја. 2024. године одржан је састанак менаџера европских банака биљних гена. Скупу је присуствовало 26 учесника из 19 европских земаља.

Детаљније

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА ОТ4D ПРОЈЕКТА
ДИРЕКЦИЈИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Лабораторија за физичко хемијска испитивања хране и хране за животиње у оквиру Дирекције за националне референтне лабораторије учествовала је у пројекту “Kроз трговину органским производима до развоја у источној Европи” (ОТ4D - Organic trade for development in Eastern Europe) који финансира Државни секретаријат за економске послове – SECO, а спроводи IFOAM - Organics International (Међународно удружење за органску пољопривреду) у сарадњи са конзорцијумом Helvetas (Швајцарска организација за међународну сарадњу) и FIBL (Швајцарски истраживачки институт за органску пољопривреду). Координатор активности у Србији је Национална асоцијација за развој органске производње Serbia Organica у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Детаљније

УСПЕШНО ЗАВРШЕНО НАДЗОРНО ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ ОД СТРАНЕ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ

Акредитационо тело Србије, 05.12.2023. године извршио је прво надзорно оцењивање усаглашености са захтевима стандарда СРПС ИСО 17025:2017, Дирекције за националне референтне лабораторије за период сертификације 13.12.2022. године до 12.12.2026. године. Тим за оцењивање Акредитационог тела Србије предводила је вођа тима Јасмина Цветковић. Оцењивачки тим дочекала је в.д. директорка Александра Божић заједно са свим шефовима и начелницима акредитованих организационих јединица Дирекције за националне рефернтне лабораторије. Оцењивачи су се уверили у усаглашеност са захтевима стандарда а оцењивање је завршено успешно према плану оцењивања.


ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈА МИНИСТАРКЕ ЈЕЛЕНЕ ТАНСКОВИЋ И ЕМАУЕЛА ГИОФРЕТА АМБАСАДОРА ЕВРОПСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ У СРБИЈИ

Дирекција за националне референтне лабораторије ДНРЛ, угостила је делегацију министарства пољопривреде шумарства и водопривреде предвођену министарком Јеленом Танасковић и делегацију Европске уније у Републици Србији предвођену Амбасадором Емануелом Жиофреом.

Детаљније

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
БУДУЋНОСТ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ

Дирекција за националне референтне лабораторије, Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде учествовала је на Међународној конференцији ''Будућност биотехнологије'' три перспективе: привреда, држава, наука. Конференција је организованa 20. октобра 2022. у Палати Србијe у Београду. Домаћини конференције је Влада Републике Србије и Светски економски форум, уз подршку Програма Уједињених нација за развој.

Детаљније

ПОСЕТА НАЦИОНАЛНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА КРАЉЕВИНЕ ХОЛАНДИЈЕ ЗА ФИТОСАНИТАРНА ИСПИТИВАЊА

На позив Министарства пољопривреде Краљевине Холандије уз активно учешће Амбасаде Холандије у Београду, а посебно Аташеа за пољопривреду господина Koen Van Ginneken и госпође Миле Мирковић, као резултат наставка заједничке сарадње у фитосанитарној области између две земље у периоду од 17. до 19. октобра 2022. године, организована је посета релевантним институцијама у Холандији. Делегацију су чинили представници Управе за заштиту биља, представници ДНРЛа, лабораторије чиниоци фитосанитарне контроле Републике Србије. Представници Дирекције за националне референтне лабораторије предвођени директором Гораном Зебићем, шефом фитосанитарне лабораторије за фитосанитарна испитивања и испитивања квалитета семена Александром Божић и аналитичарем за молекуларно билошка испитивања биљних патогена Маријом Миленковић посетили су три лабораторије за фитосанитарна испитивања, произођаче и складишта семенског кромпира Краљевине Холандије.

Детаљније

УЧЕШЋЕ ДЕЛЕГАТА ИЗ СРБИЈЕ НА СВЕТСКОМ САСТАНКУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ХРАНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА - FAO UN МЕЂУНАРОДНИ УГОВОР О БИЉНИМ ГЕНЕТИЧКИМ РЕСУРСА ЗА ХРАНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

У граду Њу Делхи, Индија, од 17-24. септембра 2022. године одржан је  IX. састанак Управљачког тела FАО Међународног споразума о биљним генетичким ресурсима за храну и пољопривреду - International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Аgriculture (ITPGRFA) https://www.fao.org/plant-treaty/en/.

Састанку је присуствовало преко три стотине делегата и националних координатора из 147 земаља потписница Међународног споразума, као и посматрачи из међународних  и невладиних организација који у свом делокругу рада имају област очувања и одрживог коришћења биљних генетичких ресурса. Поред делегата из целог света из Србије присуствовали су: Маја Јечменица, руководилац Банке биљних гена и Милена Савић Иванов, национални координатор за биљне генетичке ресурсе, испред Дирекција за националне референтне лабораторије.

Детаљније

ПРОЦЕДУРА ПРИЈЕМА УЗОРАКА ЗА АНАЛИЗУ SARS-CoV2 (COVID 19) уз коришћење баркодова

Обавештавамо кориснике којима је одобрено и који су упућени да достављају узорака у нашу Лабораторију да пријем узорака је могућ ИСКЉУЧИВО У СКЛАДУ СА „ПР-COV 02_Процедура достављања узорака за анализу SARS-CoV2“ ПР-COV 02, издање 01 од 27.07.2020. у складу са расположивим капацитетом:

 1. Време ПРИЈЕМА УЗОРАКА У ЛАБОРАТОРИЈУ ЈЕ РАДНИМ ДАНОМ 10 -13 ЧАСОВА; суботом: 10-11 часова; недеља – нерадан дан;
 2. Сви достаљени узорци морају бити правилно БАРКОДИРАНИ (ВЕРТИКАЛНО) БАРКОДОМ тако да је могуће очитавање баркода. Баркодови се преузимају у Лабораторији заједно са подлогама/брисевима.
 3. Здравствена установа пре испоруке узорака мора креирати СПИСАК УПУЋЕНИХ УЗОРАКА (excel табелу) и завести све узорке у портал коришћењем поља 4а (строго водити рачуна да се баркодови заводе у латиничном писму). Списак упућених узорака и отпремницу одштампати  и доставити заједно са узорцима.
 4. ПРЕ СЛАЊА УЗОРАКА УЗОРЦИ СЕ МОРАЈУ ПРЕСЛОЖИТИ И НУМЕРИСАТИ РЕДНИМ БРОЈЕМ (1,2,3…) ИСТО КАО У СПИСКУ УПУЋЕНИХ УЗОРАКА. (нпр. бр.5 Петровић Петар баркод B09308) са списка под бројем 5, мора бити обележен и бр 5.).
 5. Електронским путем здравствена установа мора доставити  СПИСАК  УПУЋЕНИХ УЗОРАКА (excel табелу) са нумеризацијом која је идентична на узорцима и у списку (најкасније 2 сата пре достављања узорака) на емаил: dnrl.office@minpolj.gov.rs  .
 6. Подаци у СПИСКУ УПУЋЕНИХ УЗОРАКА (excel табели) морају бити унесени тачно (одговорност здравствене установе) и у складу са наведеном процедуром јер Лабораторија импортује податке из табеле аутоматски.
 7.  Уколико установа врши узорковање на више локалитета, може креирати више спискова упућених узорака (више excel табела), у том случају узорци се морају физички пресложити и раздвојити по локалитетима (домовима здравља). Обавезно упутити све спискове емаилом и исте физичко доставити  заједно са узорцима за сваки групу узорака.
 8.  Списак упућених узорака се ФОРМИРА искључиво у формату прописаном  Процедуром ПР-COV 02, коју можете преузети овде.
 9. НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ДОСТАВЉАТИ ДУПЛЕ УЗОРКЕ.
 10. Епрувете морају ОБАВЕЗНО бити појединачно упаковане и правилно затворене. (уколико су узорци просути или исцурели, иста група узорака/узорак ће бити одбачена/и)
 11. Узорке паковане у РУКАВИЦЕ или неки други неадекватан начин неће се узимати у рад.
 12. БРИС за узимање узорака мора бити пластични - ИСКЉУЧИВО ШТАПИЋИ ЗА НАЗОФАРИНГЕАЛНИ БРИС.
 13. НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО УЗИМАЊЕ УЗОРАКА СА ДРВЕНИМ ШТАПИЋИМА (брисевима ОБЛОЖЕНИМ ВАТОМ, јер такав брис у потпуности инхибира PCR_a реакцију и није могуће извршити анлизу).
 14. Узорци узети са дрвеним штапићима (са ватом) неће се узимати у рад и биће одбачени као неадекватни.
 15. Лабораторија није у могућности да ради са подлогама (медијумима), брисевима преузетим из других лабораториа, такви узорци неће се узимати у рад.
 16. Долазак у Лабораторију мора бити најављен телефонским путем на 011/377-20-14, 064/868-14-30  најкасније 2 сата пре доласка и одобрен у складу са расположивим капацитетима лабораторије.

Лабораторија не ради тестирања на лични захтев физичких и правних лица.


ПРОЦЕДУРА ПРИЈЕМА УЗОРАКА ЗА АНАЛИЗУ COVID 19

Обавештавамо кориснике којима је одобрено и који су упућени да достављају узорака у нашу Лабораторију да примјем узорака је могућ ИСКЉУЧИВО У СКЛАДУ СА „Процедуром достављања узорака за анализу COVIDa 19“ ПР-COV 01, издање 01 од 19.04.2020. у складу са расположивим капацитетом:

 1. ПРИЈЕМ узорака врши се искључиво у складу са наведеном процедуром у времену од 10-13h;
 2. Пре достављања узорака узорци морају бити НУМЕРИЧКИ ОБЕЛЕЖЕНИ РЕДНИМ БРОЈЕВИМА (1,2,3…итд) и мора се елктронским путем доставити ЈЕДАН СПИСАК УЗОРАКА у excel табели са нумеризацијом која је идентична у списку и на бочици, најкасније 2 сата пре достављања узорака у лабораторију. (Узорци се достављају у транспортним коферима заједно са истоветном физички одштампаном excel табелом, која је претходно послата електронски путем е-маила).
 3. Списак узорака се ФОРМИРА искључиво у формату прописаном наведеном Процедуром ПР-COV 01, коју можете преузети овде.
 4. Слање списка узорака врши се електронски на e-mail: dnrl.office@minpolj.gov.rs најкасније 2 сата пре доласка. Подаци на табели морају бити унесени тачно (одговорност здравствене установе) и у складу са наведеном процедуром јер Лабораторија импортује податке из табеле аутоматски.
 5. Сви узорци који се достављају на анлизу SARS-CoV2 МОРАЈУ БИТИ НУМЕРИЧКИ недвосмислено ОБЕЛЕЖЕНИ РЕДНИМ БРОЈЕВИМА од 1,2,3, па надаље на епруветама. (нпр. бр.5 Петровић Петар са списка под бројем 5, мора бити обележен бр. 5 на епрувети са истим подацима…). У сваком другом случају сматраће се да је тај узорак НЕАДЕКВАТАН и исти ће бити враћен на поновно узорковање.
 6. Епрувете са идентичним бројевима НЕЋЕ СЕ узимати у рад. НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ДОСТАВЉАТИ ДУПЛЕ УЗОРКЕ, нечитко обележене и узорке означене само нпр ковид шифром.
 7. Епрувете морају ОБАВЕЗНО бити појединачно упаковане (свака у своју провидну кесицу и затворене у припадајућој амбалажи). Узорке паковане у РУКАВИЦЕ и ли неки други неадекватан начин неће се узимати у рад.
 8. БРИС за узимање узорака мора бити пластични - ИСКЉУЧИВО ШТАПИЋИ ЗА НАЗОФАРИНГЕЛНИ БРИС.
 9. НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО УЗИМАЊЕ УЗОРАКА СА ДРВЕНИМ ШТАПИЋИМА (брисевима ОБЛОЖЕНИМ ВАТОМ, јер такав брис у потпуности инхибира PCR_a реакцију и није могуће извршити анлизу).
 10. Узорци узети са дрвеним штапићима (са ватом) неће се узимати у рад и биће одбачени као неадекватни.
 11. Лабораторија није у могућности да ради са медијумима намењеним и обележеним баркодовима за лабораторију „Ватрено Око“, такви узорци неће се узимати у рад.
 12. Време ПРИЈЕМА УЗОРАКА У ЛАБОРАТОРИЈУ ЈЕ 10 -17 ЧАСОВА.
 13. Долазак у Лабораторију мора бити најављен телефонским путем на 011/377-20-14, 064/868-14-30 у складу са процедуром најкасније 2 сата пре доласка и одобрен у складу са расположивим капацитетима лабораторије.
 14. Лабораторија не ради тестирања на лични захтев физичких и правних лица.

СПРОВОЂЕЊЕ АНАЛИЗА СИРОВОГ МЛЕКА

Обавештавамо кориснике анализа сировог млека да Дирекција за националне референтне лабораторије, спроводи испитивања квалитета сировог млека, корисницима који достављају узорке. Пријем узорака сировог млека врши се уторком и средом у времену од 08-13h. Молимо све кориснике услуга анализа сировог млека да обавезно најаве долазак и доношење узорака за испитивање сировог млека најмање један дан раније на телефоне: 011/377-20-14, 064/868-1431, 064/868-1434 у периоду од 8h-13h или на e-mail: dnrl.office@minpolj.gov.rs . Пријем узорака се врши уз мере заштите и препоруке надлежних за сузбијање корона вируса. Молимо вас да се придржавате препорука и мера заштите Министарства здравља и надлежних органа.


УРУЧЕНЕ ЗАХВАЛНИЦЕ ЧЛАНОВИМА „РАДНЕ ГРУПЕ COVID 19“

У знак захвалности за предан и несебичан рад, сарадницима који су се ставили на располагање током ванредног стања изазваног пандемијом вируса COVID 19, в.д. директор Дирекције за националне референтне лабораторије др Ненад Доловац, уручио је захвалнице потписане од стране Министра пољопривреде шумарства и водопривреде господина Бранислава Недимовића. Том приликом презентовни су резултати рада и учинак „Радне групе COVID 19“. Дирекција за националне референтне лабораторије и овом приликом још једном изражава захвалност свима који су били део „Радне гупе COVID 19“, и који су се ставили на располагање онда када је било најпотребније.


Обука узоркивача сировог млека (27-28.02.2020.)

Дирекцијa за националне референтне лабораторије, израдила је Водич за узимање узорака сировог млека (број 320-47-00622/2020-13 издање 1 од 27.01.2020.) који представља литературу у процесу стручног оспособљавања и обучавања узоркивача сировог млека.

У просторијама Дирекције за националне референтне лабораторије 27.02.2020. и 28.02.2020. извршиће се обука узоркивача сировог млека Пољопривредних стручних и саветодавних служби....
...

Детаљније

Квалитет млека, хигијена муже и узорковање сировог млека, јун 2019

Дирекција за националне референтне лабораторије, организује и позива вас на семинар под називом КВАЛИТЕТ МЛЕКА, ХИГИЈЕНА МУЖЕ И УЗОРКОВАЊЕ СИРОВОГ МЛЕКА, ЈУН 2019

Kако би подржали напоре у испуњавању захтева за правилну и квалитетну производњу сировог млека као и службене контроле параметара сировог млека на целокупној територији Републике Србије МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, Дирекција за националне референтне лабораторије уз подршку УНДП Србија, организује семинар под називом „КВАЛИТЕТ МЛЕКА, ХИГИЈЕНА МУЖЕ И УЗОРКОВАЊЕ СИРОВОГ МЛЕКА“.
...

Детаљније

Усвојена нова Уредба Европске уније о органској производњи

Европско веће је усвојило нову Уредбу о органској производњи и обележавању органских производа:
Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

Нова уредба ће се примењивати од 1. јануара 2021. године.
...

Детаљније

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС" број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7303/2017 од 01.08.2017. године и Закључка о измени Закључка 51 број: 112-7303/2017 од 01.08.2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9113/2017 од 29.09.2017. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
...

Детаљније

Обука у оквиру EU Twinning projekta “Јачање капацитета Дирекције за националне референтне лабораторије”

У периоду од 09-13.09.2013. године у Дирекцији за националне референтне лабораторије (ДНРЛ) спроведена је обука организована у оквиру EU Twinning пројекта “Јачање капацитета Дирекције за националне референтне лабораторије” на тему примена савремених молекуларних техника у дијагностици штетних организама биљака.
Ова обука представља наставак активности у оквиру компоненте 1 “Јачање капацитета”, а конкретно се односила на спровођење молекуларних дијадностичких тестова у циљу идентификације инсеката и нематода, штетних организама на биљу...

Детаљније

О дирекцији

Дирекција за националне референтне лабораторије (у даљем тексту: Дирекција), основана је као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, са задатком да се у оквиру комплекса некадашње банке биљних гена успоставе и пусте у раде националне лабораторије у области здравља биља, микробиологије хране, испитивања физико хемијских параметара у храни и испитивању квалитета млека...

Детаљније

Документа - Закон о безбедности хране

Овим законом уређују се општи услови за безбедност хране и хране за животиње, обавезе и одговорности субјеката у пословању храном и храном за животиње, систем брзог обавештавања и узбуњивања, хитне мере и управљање кризним ситуацијама, хигијена и квалитет хране и хране за животиње...

Детаљније

Мрежа ветеринарских и фитосанитарних лабораторија у републици Србији

Република Србија има успостављен систем овлашћених лабораторија за обављање лабораторијских испитивање и дијагностику заразних болести животиња и испитивање безбедности хране анималног и биљног порекла. Ову мрежу чине ветеринарски научни и специјалистички институти, Институт за хигијену и технологију меса, акредитоване лабораторије Факултета ветеринарске медицине и друге овлашћене лабораторије...

Детаљније

Документа - Нацрт закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља

Овим законом уређује се производња, контрола производње, дорада, утврђивање квалитета...

Детаљније