Sala za konferencije

2017. година


Јавна набавка добара - лако теретно возило за превоз узорака сировог млека са појачано изолованим товарним простором и расхладним уређајем

Број јавне набавке 1.1.3-2/17.

Детаљније

Јавна набавка добара – Лабораторијски инструменти и опрема

Број јавне набавке 1.1.3/17.

Детаљније

Јавна набавка добара - Опрема за видео надзор

Број јавне набавке 1.1.5/17.

Детаљније

Јавна набавка услуга - чишћења и одржавања зграде, лабораторија и помоћног магацина

Број јавне набавке 1.2.3/17.

Детаљније

2016. година


Јавна набавка услуга - стручни надзор над извођењем радова на изградњи карантинског стакленика

Број јавне набавке 1.2.8/16.

Детаљније

Јавна набавка добара - лабораторијски инструменти и опрема

Број јавне набавке 1.1.6/16.

Детаљније

Јавна набавка добара - расхладна опрема

Број јавне набавке 1.1.11/16.

Детаљније

Јавна набавка радова - изградња карантинског стакленика

Број јавне набавке 1.3.1/16.

Детаљније

Јавна набавка добара - делови за дизел агрегат са услугом уградње

Број јавне набавке 1.1.9/16.

Детаљније

Јавна набавка добара - УПС уређај

Број јавне набавке 1.1.7/16.

Детаљније

Јавна набавка услуга - чишћења и одржавања зграде, лабораторија и помоћног магацина

Број јавне набавке 1.2.5/16.

Детаљније

2015. година


Јавна набавка добара - лабораторијски потрошни материјал

Број јавне набавке 1.1.7/15.

Детаљније

Јавна набавка добара - хемикалије и реагенси

Број јавне набавке 1.1.6/15.

Детаљније

Јавна набавка добара - лабораторијски информациони и менаџмент систем за лабораторију за анализе сировог млека

Број јавне набавке 1.1.2/15.

Детаљније

Јавна набавка добара - набавка лаких теретних возила за транспорт узорака сировог млека

Број јавне набавке 1.1.5/15.

Детаљније

Јавна набавка - радови на изградњи карантинског стакленика фитосанитарне лабораторије (I фаза) по систему „кључ у руке“ - поновљени поступак

Број јавне набавке 1.3.1/2015.

Детаљније


Јавна набавка - радови на изградњи карантинског стакленика фитосанитарне лабораторије (I фаза) по систему „кључ у руке“

Број јавне набавке 1.3.1/2015.

Детаљније


Набавка добра - опрема за лабораторијска испитивања квалитета млека:
1. Уређај за аутоматску и брзу анализу састава сировог млека и одређивање броја соматских ћелија у сировом млеку из једног узорка (1 комад), са припадајућим реагенсима за анализу минимум 10.000 узорака;
2. Уређаји  за аутоматско и брзо одређивање укупног броја бактерија у сировом млеку из једног узорка (2 комада), са припадајућим реагенсима за анализу минимум 10.000 узорака по уређају (укупно минимум 20.000 узорака).
Пратеће услуге: испорука, инсталација и пуштање у рад, обука.

Број јавне набавке 1.1.1/2015 - III

Детаљније

Јавна набавка добара: Oпрема за лабораторијско испитивање квалитета млека- помоћни апарати за лабораторију за испитивање квалитета млека

Број јавне набавке 1.1.1/2015 - II

Детаљније

Јавнa набавкa добра - опрема за лабораторијска испитивања квалитета млека- опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку

Број јавне набавке 1.1.1/2015 - I

Детаљније

Јавна набавка радова мале вредности - капитални радови на постављању надстрешнице и засене на објекту хемијске лабораторије

Број јавне набавке 1.3.3/2015.

Детаљније

Јавна набавка радова мале вредности - молерско фасадерески радови на текућем одржавању фасаде лабораторије

Број јавне набавке 1.3.2/2015.

Детаљније

Претходно обавештење о намери наручиоца да спроведе поступак јавне набавке лабораторијске опреме


Јавна набавка - услуге физичко техничког обезбеђења имовине и објеката

Број јавне набавке 1.2.4/2015.

Детаљније

Јавна набавка - услуге чишћења и одржавања зграде, лабораторија и помоћног магацина

Број јавне набавке 1.2.5/2015.

Детаљније

Јавна набавка добара мале вредности - набавка електричне енергије

Број јавне набавке 1.1.4/2015.

Детаљније

2014. година


Јавна набавка за доделу уговора о набавци радова - капитално одржавање коморе за сушење семенског материјала у Банци биљних гена

Број јавне набавке 1.3.3/2014.

Детаљније

Јавна набавка услуга – израда пројектне документације главног пројекта са предмером и предрачуном радова за изградњу карантинског стакленика за потребе Референтне фитосанитарне лабораторије

Број јавне набавке 1.2.1/2014.

Детаљније

Јавна набавка добара – лабораторијске, оптичке и прецизне опреме (осим наочара) Дирекције за националне референтне лабораторије

Број јавне набавке 1.1.1./2014-PR 1.

Детаљније

Јавна набавка добара – лабораторијске, оптичке и прецизне опреме (осим наочара) Дирекције за националне референтне лабораторије

Број јавне набавке 1.1.1/2014-1.

Детаљније

Јавна набавка добара – лабораторијске, оптичке и прецизне опреме (осим наочара) Дирекције за националне референтне лабораторије

Број јавне набавке 1.1.1/2014.

Детаљније

Јавна набавка за услуге чишћења и одржавања зграда Дирекције за националне референтне лабораторије

Број јавне набавке 1.2.3/2014.

Детаљније

Јавна набавка пружање услуге физичко-техничког обезбеђења

Број јавне набавке 1.2.2/2014.

Детаљније

2013/2014. година


Јавна набавка за куповину електричне енергије у Дирекцији за националне референтне лабораторије

Број јавне набавке JNMV 404-02-33/2014-13.

Детаљније

2013. година


Јавна набавка куповина клима уређаја за канцеларије и лабораторије Дирекције за националне референтне лабораторије

Број јавне набавке JNMV 404-02-293/2013-13.

Детаљније

Јавна набавка за извођење радова на постављању олука на зградама Дирекције за националне референтне лабораторије

Број јавне набавке JNMV 404-02-241/2013-13.

Детаљније

Јавна набавка мале вредности за пружање услуга уклањања отпада који садржи азбест из круга Дирекције за националне референтне лабораторије

Број јавне набавке JNMV 404-02-252/2013-13.

Детаљније