Sala za konferencije

 


2024. година2023. годинаЈавна набавка услуга – Одржавање и унапређење софтвера НеxТБИЗ

Број јавне набавке 404-02-163/2023-13

Детаљније

Јавна набавка услуга – Одржавање информационог лабораторијског система Лабис 2.0

Број јавне набавке 404-02-129/2023-13

Детаљније

Јавна набавка услуга – Услуге одржавања хигијене, прања лабораторијског посуђа, чишћење и одржавање зграда, лабораторије и помоћног магацина

Број јавне набавке 404-02-037/2023-13

Детаљније

2022. година


Јавна набавка услуга – Услуга умеравања, калибрације и обуке за рад на уређају Foss FT+; MilkoScanFT+ и FosomaticFC, произвођача FOSS

Број јавне набавке 404-02-285/2022-13

Детаљније

2021. година


Јавна набавка добара – Набавка возила за логистичку подршку и теренски рад

Број јавне набавке 404-02-00487/2021-13

Детаљније

Јавна набавка добара – Проширење постојећих капацитета за тестирање безбедности хране - Уређаји за физичко хемијске анализе

Број јавне набавке 404-02-00485/2021-13

Детаљније

Јавна набавка добара – Проширење постојећих капацитета за тестирање млека и млечних производа

Број јавне набавке 404-02-00486/2021-13

Детаљније

Јавна набавка добара – Имплементација секвенцирања напредне технологије у процесу тестирања безбедности хране - Секвенатор

Број јавне набавке 404-02-00484/2021-13

Детаљније

Јавна набавка услуга - Осигурање опреме

Број јавне набавке 404-02-00323/2021-13

Детаљније

Јавна набавка услуга - Израда просторно - програмске анализе локације и пројектно техничке документације за потребе ДНРЛ И МПШВ

Број јавне набавке 404-02-00293/2021-13

Детаљније

Јавна набавка добара - Набавка погонског горива

Број јавне набавке 404-02-00207/2021-13

Детаљније

Јавна набавка добара - Резервни делови за лабораторијске машине и опрему за "FOSS" анализаторе

Број јавне набавке 404-02-211/2020-13

Детаљније

Јавна набавка услуга - Одржавање софтвера

Број јавне набавке 404-02-162/2021-13

Детаљније

Јавна набавка добара - Лабораторијска опрема

Број јавне набавке 404-02-00110/2021-13

Детаљније

Јавна набавка услуга - Одвоз опасног отпада

Број јавне набавке 404-02-104/2021-13

Детаљније

Јавна набавка услуга - Одржавање хигијене, прање лабораторијског посуђа, чишћење и одржавање зграда лабораторије и помоћног магацина

Број јавне набавке 404-02-63/2021-13

Детаљније

Јавна набавка добара - Електрична енергија

Број јавне набавке 404-02-62/2021-13

Детаљније

2020. година


Јавна набавка добара - Лабораторијски инструменти и опрема

Број јавне набавке 404-02-464/2020-13

Детаљније

Јавна набавка радова - Кречење управне зграде

Број јавне набавке 404-02-477/2020-13

Детаљније

Јавна набавка услуга - Унапређење енергетске ефикасности управне зграде

Број јавне набавке 404-02-415/2020-13

Детаљније

Јавна набавка услуга - Обука запослених за руковођење опремом, подршка, консултанти

Број јавне набавке 404-02-468/2020-13

Детаљније

Јавна набавка добара - Реагенаси за лабораторијско испитивање и лабораторијски потрошни материјал - Лабораторија за безбедност хране, хране за животиње и испитивање квалитета млека (ЛБХ)

Број јавне набавке 404-02-462/2020-13

Детаљније

Јавна набавка добара - Хемикалије за фитосанитарну лабораторију и потрошни материјал – Фитисанитарна лабораторија за фитосанитарна испитивања и испитивања квалитета семена (ФСЛ)

Број јавне набавке 404-02-463/2020-13

Детаљније

Јавна набавка добара - Набавка погонског горива

Број јавне набавке 1.1.2/20

Детаљније

Јавна набавка добара - Набавка електричне енергије

Број јавне набавке 1.1.1/20

Детаљније

Јавна набавка услуга - Физичко-техничко обезбеђење

Број јавне набавке 1.2.10/20

Детаљније

Јавна набавка услуга - Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других врста превоза, резервације хотелског смештаја за потребе службених путовања у земљи и иностранству

Број јавне набавке 1.2.13/20

Детаљније

Јавна набавка услуга - Одржавање хигијене, прање лабораторијског посуђа, чишћење и одржавање зграда лабораторије и помоћног магацина

Број јавне набавке 1.2.2/20

Детаљније

План јавних набавки за 2020. годину

 

Детаљније

2019. година


Јавна набавка радова - Капитално одржавање зграда фитосанитарне и хемијске лабораторије и система за вентилацију лабораторије за БХЛ

Број јавне набавке 404-02-00475/2019-13

Детаљније

Јавна набавка услуга - Унапређење енергетске ефикасности управне зграде

Број јавне набавке 404-02-418/1/2019-13

Детаљније

Јавна набавка услуга - Унапређење енергетске ефикасности управне зграде

Број јавне набавке 404-02-418/2019-13

Детаљније

Јавна набавка услуга - Систематски прегледи запослених

Број јавне набавке 1.2.3/19

Детаљније

Јавна набавка услуга одржавања лабораторијског информационог система

Број јавне набавке 1.2.1/19

Детаљније

Јавна набавка услуга – електричарске услуге и услуге прављења кућице за смештај боца за гас

Број јавне набавке 1.2.12/19

Детаљније

Јавна набавка услуга - обука запослених за руковање опремом, подршка, консултанти

Број јавне набавке 1.2.10/19

Детаљније

Јавна набавка услуга – набавка техничких гасова

Број јавне набавке 1.2.5/19

Детаљније

Јавна набавка добара - реагенси за лабораторијско испитивање и лабораторијски потрошни материјал

Број јавне набавке 1.1.3/19

Детаљније

Јавна набавка добара - гориво за моторна возила

Број јавне набавке 1.1.2/19

Детаљније

Јавна набавка добара - електрична енергија

Број јавне набавке 1.1.1/19

Детаљније

Јавна набавка услуга - одржавање, сервис и еталонирање лабораторијске опреме

Број јавне набавке 1.2.4/19

Детаљније

Јавна набавка добара - лабораторијски инструменти и опрема

Број јавне набавке 1.1.6/19

Детаљније

Јавна набавка услуга - Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других врста превоза,резервације хотелског смештаја за потребе службених путовања у земљи и иностранству

Број јавне набавке 1.2.11/19

Детаљније

Јавна набавка мале вредности, за набавку услуга: Капитално одржавање система за вентилацију лабораторије за БХЛ

Број јавне набавке 1.2.6/19

Детаљније

Јавна набавка мале вредности - физичко-техничко обезбеђење

Број јавне набавке 1.2.9/19

Детаљније

Јавна набавка мале вредности - одржавање хигијене, прање лабораторијског посуђа, чишћење и одржавање зграда лабораторије и помоћног магацина

Број јавне набавке 1.2.2/19

Детаљније

2018. година


Јавна набавка добара - систем за аутоматску екстракцију чврстих и полутечних узорака

Број јавне набавке 1.1.3/18

Детаљније

Јавна набавка услуга - осигурање зграда, опреме и запослених

Број јавне набавке 1.2.7/18

Детаљније

Јавна набавка добара – Ласер

Број јавне набавке 1.1.7/18

Детаљније

Јавна набавка мале вредности радова – уређење фасаде и подизање енергетске ефикасности

Број јавне набавке 1.3.2/18

Детаљније

Јавна набавка мале вредности радова – израда отворене гараже

Број јавне набавке 1.3.1/18

Детаљније

Јавна набавке добара – хемикалије за уређај за одређивање резидуа антибиотика у сировом млеку из једног узорка млека – апарат Delvo

Број јавне набавке 1.1.5-2/18

Детаљније

Јавна набавка добара – хемикалије и реагенси за COMBIFOSS и BACTOSCAN за испитивање квалитета сировог млека

Број јавне набавке 1.1.8/18

Детаљније

Јавна набавка добара - конзерванс за сирово млеко

Број јавне набавке 1.1.5-2/18

Детаљније

Јавна набавка услуга - посредовање при куповини авио карата и других врста превоза, резервација хотелског смештаја за потребе службених путовања у земљи и иностранству

Број јавне набавке 1.2.8/18

Детаљније

Јавна набавка добара - гориво за моторна возила

Број јавне набавке 1.1.2/18

Детаљније

Јавна набавка добара – Хемикалије, реагенси и потрошни материјал

Број јавне набавке 1.1.5/18

Детаљније

Јавна набавка добара - електрична енергија

Број јавне набавке 1.1.1/2018

Детаљније

Јавна набавка услуга - периодични преглед и сервис лабораторијске опреме, калибрација, еталонирање мерних уређаја и опреме

Број јавне набавке 1.2.5/2018

Детаљније

Јавна набавка мале вредности услуга - физичко-техничко обезбеђење

Број јавне набавке 1.2.2/2018

Детаљније

Јавна набавка услуга – Одржавање хигијене, прање лабораторијског посуђа, чишћење и одржавање зграда лабораторије и помоћног магацина

Број јавне набавке 1.2.3/18.

Детаљније

2017. година


Јавна набавка добара - лако теретно возило за превоз узорака сировог млека са појачано изолованим товарним простором и расхладним уређајем

Број јавне набавке 1.1.3-2/17.

Детаљније

Јавна набавка добара – Лабораторијски инструменти и опрема

Број јавне набавке 1.1.3/17.

Детаљније

Јавна набавка добара - Опрема за видео надзор

Број јавне набавке 1.1.5/17.

Детаљније

Јавна набавка услуга - чишћења и одржавања зграде, лабораторија и помоћног магацина

Број јавне набавке 1.2.3/17.

Детаљније

2016. година


Јавна набавка услуга - стручни надзор над извођењем радова на изградњи карантинског стакленика

Број јавне набавке 1.2.8/16.

Детаљније

Јавна набавка добара - лабораторијски инструменти и опрема

Број јавне набавке 1.1.6/16.

Детаљније

Јавна набавка добара - расхладна опрема

Број јавне набавке 1.1.11/16.

Детаљније

Јавна набавка радова - изградња карантинског стакленика

Број јавне набавке 1.3.1/16.

Детаљније

Јавна набавка добара - делови за дизел агрегат са услугом уградње

Број јавне набавке 1.1.9/16.

Детаљније

Јавна набавка добара - УПС уређај

Број јавне набавке 1.1.7/16.

Детаљније

Јавна набавка услуга - чишћења и одржавања зграде, лабораторија и помоћног магацина

Број јавне набавке 1.2.5/16.

Детаљније

2015. година


Јавна набавка добара - лабораторијски потрошни материјал

Број јавне набавке 1.1.7/15.

Детаљније

Јавна набавка добара - хемикалије и реагенси

Број јавне набавке 1.1.6/15.

Детаљније

Јавна набавка добара - лабораторијски информациони и менаџмент систем за лабораторију за анализе сировог млека

Број јавне набавке 1.1.2/15.

Детаљније

Јавна набавка добара - набавка лаких теретних возила за транспорт узорака сировог млека

Број јавне набавке 1.1.5/15.

Детаљније

Јавна набавка - радови на изградњи карантинског стакленика фитосанитарне лабораторије (I фаза) по систему „кључ у руке“ - поновљени поступак

Број јавне набавке 1.3.1/2015.

Детаљније


Јавна набавка - радови на изградњи карантинског стакленика фитосанитарне лабораторије (I фаза) по систему „кључ у руке“

Број јавне набавке 1.3.1/2015.

Детаљније


Набавка добра - опрема за лабораторијска испитивања квалитета млека:
1. Уређај за аутоматску и брзу анализу састава сировог млека и одређивање броја соматских ћелија у сировом млеку из једног узорка (1 комад), са припадајућим реагенсима за анализу минимум 10.000 узорака;
2. Уређаји  за аутоматско и брзо одређивање укупног броја бактерија у сировом млеку из једног узорка (2 комада), са припадајућим реагенсима за анализу минимум 10.000 узорака по уређају (укупно минимум 20.000 узорака).
Пратеће услуге: испорука, инсталација и пуштање у рад, обука.

Број јавне набавке 1.1.1/2015 - III

Детаљније

Јавна набавка добара: Oпрема за лабораторијско испитивање квалитета млека- помоћни апарати за лабораторију за испитивање квалитета млека

Број јавне набавке 1.1.1/2015 - II

Детаљније

Јавнa набавкa добра - опрема за лабораторијска испитивања квалитета млека- опремa за чување, припрему, обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку

Број јавне набавке 1.1.1/2015 - I

Детаљније

Јавна набавка радова мале вредности - капитални радови на постављању надстрешнице и засене на објекту хемијске лабораторије

Број јавне набавке 1.3.3/2015.

Детаљније

Јавна набавка радова мале вредности - молерско фасадерески радови на текућем одржавању фасаде лабораторије

Број јавне набавке 1.3.2/2015.

Детаљније

Претходно обавештење о намери наручиоца да спроведе поступак јавне набавке лабораторијске опреме


Јавна набавка - услуге физичко техничког обезбеђења имовине и објеката

Број јавне набавке 1.2.4/2015.

Детаљније

Јавна набавка - услуге чишћења и одржавања зграде, лабораторија и помоћног магацина

Број јавне набавке 1.2.5/2015.

Детаљније

Јавна набавка добара мале вредности - набавка електричне енергије

Број јавне набавке 1.1.4/2015.

Детаљније