Дирекција за националне референтне лабораторије

Адреса: Батајнички друм 7, део бр. 10, 11186 БЕОГРАД, СРБИЈА

Факс: +381 11 377 20 25


В.Д. Директора

Александра Божић

Тел: +381 11 377 20 70


Контакт особа

Вања Петрић

Тел: +381 64 868 14 33

Тел: +381 11 377 20 10


Одговорно лице за веб презентацију

Ирена Вучић, самостални саветник

Тел:+381 11 377 20 84


Лабораторија за безбедност и квалитет млека и микробиолошка лабораторија за безбедност хране и хране за животиње

Начелник: Др Славољуб Станојевић

Тел: +381 11 377 20 11

Тел: +381 11 377 20 14 - ПРИЈЕМ

Слободанка Инић

Тел:+381 64 868 14 31


Лабораторија за физичко хемијска испитивање хране и хране за животиње

Руководилац лабораторије Саша Билек

Тел:+381 64 868 14 36

Тел: +381 11 375 01 99 - ПРИЈЕМ

Тања Никић

Лабораторија за фитосанитарна испитивања и испитивања квалитета семена

Тел: +381 11 377 21 33

Тел:+381 64 868 09 19


Банка биљних гена

Руководилац Маја Јечменица

Тел:+381 64 805 58 00