Дирекција за националне референтне лабораторије

Адреса: Батајнички друм 7, део бр. 10, 11186 БЕОГРАД, СРБИЈА

Факс: +381 11 377 20 25


Директор

др Ненад Доловац

Тел: +381 11 377 20 70


Помоћник директора

Драган Деспотовић

Тел: +381 64 868 14 30


Контакт особа

Вања Петрић

Тел: +381 64 868 14 33

Тел: +381 11 377 20 10


Одговорно лице за веб презентацију

Ирена Вучић, самостални саветник

Тел:+381 11 377 20 84


Лабораторија за безбедност хране,хране за животиње и испитивање квалитета млека

Тел: +381 11 377 20 14 - ПРИЈЕМ

Слободанка Инић

Тел:+381 64 868 14 31


Лабораторија за физичко хемијска испитивања хране и испитивање остатака ветеринарских лекова, пестицида и других штетних материја у храни и храни за животиње

Тел: +381 11 375 01 99 - ПРИЈЕМ

Тања Никић

Фитосанитарна лабораторија са банкоm биљних гена

Тел: +381 11 377 21 33

Александра Божић

Тел:+381 64 868 09 19


Група за органску производњу

Тел: +381 11 377 20 74

Марина Вујовић
Биљана Хољевић
Јелена Васиљевић