Дирекција за националне референтне лабораторије

Адреса: Батајнички друм 7, део бр. 10, 11186 БЕОГРАД, СРБИЈА

Факс: +381 11 377 20 25


Директор

др Ненад Доловац

Тел: +381 11 377 20 70


Контакт особа

Вања Петрић

Тел: +381 11 377 20 11


Одговорно лице за веб презентацију

Ирена Вучић, самостални саветник

Тел:+381 11 377 20 84