Sala za prezentacije

Kvalitet mleka, higijena muže i uzorkovanje sirovog mleka, jun 2019

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, organizuje i poziva vas na seminar pod nazivom KVALITET MLEKA, HIGIJENA MUŽE I UZORKOVANјE SIROVOG MLEKA, JUN 2019

Kako bi podržali napore u ispunjavanju zahteva za pravilnu i kvalitetnu proizvodnju sirovog mleka kao i službene kontrole parametara sirovog mleka na celokupnoj teritoriji Republike Srbije MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, Direkcija za nacionalne referentne laboratorije uz podršku UNDP Srbija, organizuje seminar pod nazivom „KVALITET MLEKA, HIGIJENA MUŽE I UZORKOVANјE SIROVOG MLEKA“.
...

Detalјnije

Usvojena nova Uredba Evropske unije o organskoj proizvodnji

Evropsko veće je usvojilo novu Uredbu o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda:
Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

Nova uredba će se primenjivati od 1. januara 2021. godine.
...

Detalјnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
VODOPRIVREDE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS" broj 79/05, 81/05-ispr., 83/05-ispr., 64/07, 67/07 ispr., 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-7303/2017 od 01.08.2017. godine i Zaklјučka o izmeni Zaklјučka 51 broj: 112-7303/2017 od 01.08.2017. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-9113/2017 od 29.09.2017. godine, oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
...

Detaljnije

Obuka u okviru EU Twinning projekta “Jačanje kapaciteta Direkcije za nacionalne referentne laboratorije”

U periodu od 09-13.09.2013. godine u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije (DNRL) sprovedena je obuka organizovana u okviru EU Twinning projekta “Jačanje kapaciteta Direkcije za nacionalne referentne laboratorije” na temu primena savremenih molekularnih tehnika u dijagnostici štetnih organizama bilјaka.
Ova obuka predstavlјa nastavak aktivnosti u okviru komponente 1 “Jačanje kapaciteta”, a konkretno se odnosila na sprovođenje molekularnih dijadnostičkih testova u cilјu identifikacije insekata i nematoda, štetnih organizama na bilјu....

Detaljnije

O Direkciji

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije (u daljem tekstu: Direkcija), osnovana je kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa zadatkom da se u okviru kompleksa nekadašnje banke biljnih gena uspostave i puste u rade nacionalne laboratorije u oblasti zdravlja bilja, mikrobiologije hrane, ispitivanja fiziko hemijskih parametara u hrani i ispitivanju kvaliteta mleka...

Detaljnije

Dokumenta - Zakon o bezbednosti hrane

Ovim zаkonom uređuju se opšti uslovi zа bezbednost hrаne i hrаne zа životinje, obаveze i odgovornosti subjekаtа u poslovаnju hrаnom i hrаnom zа životinje, sistem brzog obаveštаvаnjа i uzbunjivаnjа, hitne mere i uprаvljаnje kriznim situаcijаmа, higijenа i kvаlitet hrаne i hrаne zа životinje...

Detaljnije

Mreža veterinarskih i fitosanitarnih laboratorija u republici Srbiji

Republika Srbija ima uspostavljen sistem ovlašćenih laboratorija za obavljanje laboratorijskih ispitivanje i dijagnostiku zaraznih bolesti životinja i ispitivanje bezbednosti hrane animalnog i biljnog porekla. Ovu mrežu čine veterinarski naučni i specijalistički instituti, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, akreditovane laboratorije Fakulteta veterinarske medicine i druge ovlašćene laboratorije...

Detaljnije

Dokumenta - Nacrt zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja

Ovim zаkonom uređuje se proizvodnjа, kontrolа proizvodnje, dorаdа, utvrđivаnje kvаlitetа...

Detaljnije