Sala za konferencije

 


2024. godina2023. godinaJavna nabavka usluga – Održavanje i unapređenje softvera NexTBIZ

Broj javne nabavke 404-02-163/2023-13

Detaljnije

Javna nabavka usluga – Održavanje informacionog laboratorijskog sistema Labis 2.0

Broj javne nabavke 404-02-129/2023-13

Detaljnije

Javna nabavka usluga – Usluge održavanja higijene, pranja laboratorijskog posuđa, čišćenje i održavanje zgrada, laboratorije i pomoćnog magacina

Broj javne nabavke 404-02-037/2023-13

Detaljnije

2022. godina


Javna nabavka usluga – Usluga umeravanja, kalibracije i obuke za rad na uređaju Foss FT+; MilkoScanFT+ i FosomaticFC, proizvođača FOSS

Broj javne nabavke 404-02-285/2022-13

Detalјnije

2021. godina


Javna nabavka dobara – Nabavka vozila za logističku podršku i terenski rad

Broj javne nabavke 404-02-00487/2021-13

Detalјnije

Javna nabavka dobara – Proširenje postojećih kapaciteta za testiranje bezbednosti hrane - Uređaji za fizičko hemijske analize

Broj javne nabavke 404-02-00485/2021-13

Detalјnije

Javna nabavka dobara – Proširenje postojećih kapaciteta za testiranje mleka i mlečnih proizvoda

Broj javne nabavke 404-02-00486/2021-13

Detalјnije

Javna nabavka dobara – Implementacija sekvenciranja napredne tehnologije u procesu testiranja bezbednosti hrane - Sekvenator

Broj javne nabavke 404-02-00484/2021-13

Detalјnije

Javna nabavka usluga - Osiguranje opreme

Broj javne nabavke 404-02-00323/2021-13

Detalјnije

Javna nabavka usluga - Izrada prostorno - programske analize lokacije i projektno tehničke dokumentacije za potrebe DNRL I MPŠV

Broj javne nabavke 404-02-00293/2021-13

Detalјnije

Javna nabavka dobara - Nabavka pogonskog goriva

Broj javne nabavke 404-02-00207/2021-13

Detalјnije

Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za laboratorijske mašine i opremu za "FOSS" analizatore

Broj javne nabavke 404-02-211/2020-13

Detalјnije

Javna nabavka usluga - Održavanje softvera

Broj javne nabavke 404-02-162/2021-13

Detalјnije

Javna nabavka dobara - Labaratorijska oprema

Broj javne nabavke 404-02-00110/2021-13

Detaljnije

Javna nabavka usluga - Odvoz opasnog otpada

Broj javne nabavke 404-02-104/2021-13

Detalјnije

Javna nabavka usluga - Održavanje higijene, pranje laboratorijskog posuđa, čišćenje i održavanje zgrada laboratorije i pomoćnog magacina

Broj javne nabavke 404-02-63/2021-13

Detalјnije

Javna nabavka dobara - Električna energija

Broj javne nabavke 404-02-62/2021-13

Detaljnije

2020. godina


Javna nabavka dobara - Labaratorijski instrumenti i oprema

Broj javne nabavke 404-02-464/2020-13

Detaljnije

Javna nabavka radova - Krečenje upravne zgrade

Broj javne nabavke 404-02-477/2020-13

Detaljnije

Javna nabavka usluga - Unapređenje energetske efikasnosti upravne zgrade

Broj javne nabavke 404-02-415/2020-13

Detaljnije

Javna nabavka usluga - Obuka zaposlenih za rukovođenje opremom, podrška, konsultanti

Broj javne nabavke 404-02-468/2020-13

Detalјnije

Javna nabavka dobara - Reagenasi za laboratorijsko ispitivanje i laboratorijski potrošni materijal - Laboratorija za bezbednost hrane, hrane za životinje i ispitivanje kvaliteta mleka (LBH)

Broj javne nabavke 404-02-462/2020-13

Detalјnije

Javna nabavka dobara - Hemikalije za fitosanitarnu laboratoriju i potrošni materijal – Fitisanitarna laboratorija za fitosanitarna ispitivanja i ispitivanja kvaliteta semena (FSL)

Broj javne nabavke 404-02-463/2020-13

Detalјnije

Javna nabavka dobara - Nabavka pogonskog goriva

Broj javne nabavke 1.1.2/20

Detaljnije

Javna nabavka dobara - Nabavka električne energije

Broj javne nabavke 1.1.1/20

Detaljnije

Javna nabavka usluga - Fizičko-tehničko obezbeđenje

Broj javne nabavke 1.2.10/20

Detaljnije

Javna nabavka usluga - Nabavka usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih vrsta prevoza, rezervacije hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja u zemlјi i inostranstvu

Broj javne nabavke 1.2.13/20

Detaljnije

Javna nabavka usluga - Оdržavanje higijene, pranje laboratorijskog posuđa, čišćenje i održavanje zgrada laboratorije i pomoćnog magacina

Broj javne nabavke 1.2.2/20

Detaljnije

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

 

Detaljnije

2019. godina


Javna nabavka radova - Kapitalno održavanje zgrada fitosanitarne i hemijske laboratorije i sistema za ventilaciju laboratorije za BHL

Broj javne nabavke 404-02-00475/2019-13

Detaljnije

Javna nabavka usluga - Unapređenje energetske efikasnosti upravne zgrade

Broj javne nabavke 404-02-418/1/2019-13

Detaljnije

Javna nabavka usluga - Unapređenje energetske efikasnosti upravne zgrade

Broj javne nabavke 404-02-418/2019-13

Detaljnije

Javna nabavka usluga - Sistematski pregledi zaposlenih

Broj javne nabavke 1.2.3/19

Detaljnije

Javna nabavka usluga održavanja laboratorijskog informacionog sistema

Broj javne nabavke 1.2.1/19

Detaljnije

Javna nabavka usluga – električarske usluge i usluge pravlјenja kućice za smeštaj boca za gas

Broj javne nabavke 1.2.12/19

Detaljnije

Javna nabavka usluga - obuka zaposlenih za rukovanje opremom, podrška, konsultanti

Broj javne nabavke 1.2.10/19

Detaljnije

Javna nabavka usluga – nabavka tehničkih gasova

Broj javne nabavke 1.2.5/19

Detaljnije

Javna nabavka dobara - reagensi za laboratorijsko ispitivanje i laboratorijski potrošni materijal

Broj javne nabavke 1.1.3/19

Detaljnije

Javna nabavka dobara - gorivo za motorna vozila

Broj javne nabavke 1.1.2/19

Detaljnije

Javna nabavka dobara - električna energija

Broj javne nabavke 1.2.4/19

Detaljnije

Javna nabavka usluga - održavanje, servis i etaloniranje laboratorijske opreme

Broj javne nabavke 1.2.4/19

Detaljnije

Javna nabavka dobara - laboratorijski instrumenti i oprema

Broj javne nabavke 1.1.6/19

Detaljnije

Javna nabavka usluga - Nabavka usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih vrsta prevoza,rezervacije hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja u zemlјi i inostranstvu

Broj javne nabavke 1.2.11/19

Detaljnije

Javna nabavka male vrednosti, za nabavku usluga: Kapitalno održavanje sistema za ventilaciju laboratorije za BHL

Broj javne nabavke 1.2.6/19

Detaljnije

Javna nabavka dobara - fizičko-tehničko obezbeđenje

Broj javne nabavke 1.2.9/19

Detaljnije

Javna nabavka usluga - održavanje higijene, pranje laboratorijskog posuđa, čišćenje i održavanje zgrada laboratorije i pomoćnog magacina

Broj javne nabavke 1.2.2/19

Detaljnije

2018. godina


Javna nabavka male vrednosti - sistem za automatsku ekstrakciju čvrstih i polutečnih uzoraka

Broj javne nabavke 1.1.3/18

Detaljnije

Javna nabavka male vrednosti - osiguranje zgrada, opreme i zaposlenih

Broj javne nabavke 1.2.7/18

Detaljnije

Javna nabavka dobara – Laser

Broj javne nabavke 1.1.7/18

Detaljnije

Javna nabavka male vrednosti radova – uređenje fasade i podizanje energetske efikasnosti

Broj javne nabavke 1.3.2/18

Detaljnije

Javna nabavka male vrednosti radova – izrada otvorene garaže

Broj javne nabavke 1.3.1/18

Detaljnije

Javna nabavke dobara – hemikalije za uređaj za određivanje rezidua antibiotika u sirovom mleku iz jednog uzorka mleka – aparat Delvo

Broj javne nabavke 1.1.5-2/18

Detaljnije

Javna nabavke dobara – hemikalije i reagensi za COMBIFOSS i BACTOSCAN za ispitivanje kvaliteta sirovog mleka

Broj javne nabavke 1.1.8/18

Detaljnije

Javna nabavka dobara - konzervans za sirovo mleko

Broj javne nabavke 1.1.5-2/18

Detaljnije

Javna nabavka usluga - posredovanje pri kupovini avio karata i drugih vrsta prevoza, rezervacija hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja u zemlјi i inostranstvu

Broj javne nabavke 1.2.8/18

Detaljnije

Javna nabavka dobara - gorivo za motorna vozila

Broj javne nabavke 1.1.2/18

Detaljnije

Javna nabavka dobara – Hemikalije, reagensi i potrošni materijal

Broj javne nabavke 1.1.5/18

Detaljnije

Javna nabavka dobara - električna energija

Broj javne nabavke 1.1.1/2018

Detaljnije

Javna nabavka usluga - periodični pregled i servis laboratorijske opreme, kalibracija, etaloniranje mernih uređaja i opreme

Broj javne nabavke 1.2.5/2018

Detaljnije

Javna nabavka male vrednosti usluga - fizičko-tehničko obezbeđenje

Broj javne nabavke 1.2.2/2018

Detaljnije

Javna nabavka usluga – Održavanje higijene, pranje laboratorijskog posuđa, čišćenje i održavanje zgrada laboratorije i pomoćnog magacina

Broj javne nabavke 1.2.3/18.

Detaljnije

2017. godina


Javna nabavka dobara - lako teretno vozilo za prevoz uzoraka sirovog mleka sa pojačano izolovanim tovarnim prostorom i rashladnim uređajem

Broj javne nabavke 1.1.3-2/17.

Detaljnije

Javna nabavka dobara - Laboratorijski instrumenti i oprema

Broj javne nabavke 1.1.3/17.

Detaljnije

Javna nabavka dobara - Oprema za video nadzor

Broj javne nabavke 1.1.5/17.

Detaljnije

Javna nabavka usluga - čišćenja i održavanja zgrade, laboratorija i pomoćnog magacina

Broj javne nabavke 1.2.3/17.

Detaljnije

2016. godina


Javna nabavka usluga - stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji karantinskog staklenika

Broj javne nabavke 1.2.8/16.

Detaljnije

Javna nabavka dobara - laboratorijski instrumenti i oprema

Broj javne nabavke 1.1.6/16.

Detaljnije

Javna nabavka dobara - rashladna oprema

Broj javne nabavke 1.1.11/16.

Detaljnije

Javna nabavka radova - izgradnja karantinskog staklenika

Broj javne nabavke 1.3.1/16.

Detaljnije

Javna nabavka dobara - delovi za dizel agregat sa uslugom ugradnje

Broj javne nabavke 1.1.9/16.

Detaljnije

Javna nabavka dobara - UPS uređaj

Broj javne nabavke 1.1.7/16.

Detaljnije

Javna nabavka usluga - čišćenja i održavanja zgrade, laboratorija i pomoćnog magacina

Broj javne nabavke 1.2.5/16.

Detaljnije

2015. godina


Javna nabavka dobara - laboratorijski potrošni materijal

Broj javne nabavke 1.1.7/15.

Detaljnije

Javna nabavka dobara - hemikalije i reagensi

Broj javne nabavke 1.1.6/15.

Detaljnije

Javna nabavka dobara - laboratorijski informacioni i menadžment sistem za laboratoriju za analize sirovog mleka

Broj javne nabavke 1.1.2/15.

Detaljnije

Javna nabavka dobara - nabavka lakih teretnih vozila za transport uzoraka sirovog mleka

Broj javne nabavke 1.1.5/15.

Detaljnije

Javna nabavka - radovi na izgradnji karantinskog staklenika fitosanitarne laboratorije (I faza) po sistemu „klјuč u ruke“ - ponovljeni postupak

Broj javne nabavke 1.3.1/2015.

Detaljnije

Javna nabavka - radovi na izgradnji karantinskog staklenika fitosanitarne laboratorije (I faza) po sistemu „klјuč u ruke“

Broj javne nabavke 1.3.1/2015.

Detaljnije

Nabavka dobra - oprema za laboratorijska ispitivanja kvaliteta mleka:
1. Uređaj za automatsku i brzu analizu sastava sirovog mleka i određivanje broja somatskih ćelija u sirovom mleku iz jednog uzorka (1 komad), sa pripadajućim reagensima za analizu minimum 10.000 uzoraka;
2.  Uređaji  za automatsko i brzo određivanje ukupnog broja bakterija u sirovom mleku iz jednog uzorka (2 komada), sa pripadajućim reagensima za analizu minimum 10.000 uzoraka po uređaju (ukupno minimum 20.000 uzoraka).
Prateće usluge: isporuka, instalacija i puštanje u rad, obuka.

Broj javne nabavke 1.1.1/2015 - III

Detaljnije

Javna nabavka dobara: Oprema za laboratorijsko ispitivanje kvaliteta mleka- pomoćni aparati za laboratoriju za ispitivanje kvaliteta mleka

Broj javne nabavke 1.1.1/2015 - II

Detaljnije

Javna nabavka dobra - oprema za laboratorijska ispitivanja kvaliteta mleka- oprema za čuvanje, pripremu, obradu uzoraka, bakteriologiju i ispitivanje prisustva antibiotika u mleku

Broj javne nabavke 1.1.1/2015 - I

Detaljnije

Javna nabavka radova male vrednosti - kapitalni radovi na postavlјanju nadstrešnice i zasene na objektu hemijske laboratorije

Broj javne nabavke 1.3.3/2015.

Detaljnije

Javna nabavka radova male vrednosti - molersko fasadereski radovi na tekućem održavanju fasade laboratorije

Broj javne nabavke 1.3.2/2015.

Detaljnije

Prethodno obaveštenje o nameri naručioca da sprovede postupak nabavke laboratorijske opreme


Javna nabavka - usluge fizičko tehničkog obezbeđenja imovine i objekata

Broj javne nabavke 1.2.4/2015.

Detaljnije

Javna nabavka - usluge čišćenja i održavanja zgrade, laboratorija i pomoćnog magacina

Broj javne nabavke 1.2.5/2015.

Detaljnije

Javna nabavka dobara male vrednosti - nabavka električne energije

Broj javne nabavke 1.1.4/2015.

Detaljnije

2014. godina


Javna nabavka za dodelu ugovora o nabavci radova - kapitalno održavanje komore za sušenje semenskog materijala u Banci biljnih gena

Broj javne nabavke 1.3.3/2014.

Detaljnije

Javna nabavka usluga – izrada projektne dokumentacije glavnog projekta sa predmerom i predračunom radova za izgradnju karantinskog staklenika za potrebe Referentne fitosanitarne laboratorije

Broj javne nabavke 1.2.1/2014.

Detaljnije

Javna nabavka dobara – laboratorijske, optičke i precizne opreme (osim naočara) Direkcije za nacionalne referentne laboratorije

Broj javne nabavke 1.1.1./2014-PR 1.

Detaljnije

Javna nabavka dobara – laboratorijske, optičke i precizne opreme (osim naočara) Direkcije za nacionalne referentne laboratorije

Broj javne nabavke 1.1.1/2014-1.

Detaljnije

Javna nabavka dobara – laboratorijske, optičke i precizne opreme (osim naočara) Direkcije za nacionalne referentne laboratorije

Broj javne nabavke 1.1.1/2014.

Detaljnije

Javna nabavka za usluge čišćenja i održavanja zgrada Direkcije za nacionalne referentne laboratorije

Broj javne nabavke 1.2.3/2014.

Detaljnije

Javna nabavka pružanje usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja

Broj javne nabavke 1.2.2/2014.

Detaljnije

2013/2014. godina


Javna nabavka za kupovinu električne energije u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije

Broj javne nabavke JNMV 404-02-33/2014-13.

Detaljnije

2013. godina


Javna nabavka kupovina klima uređaja za kancelarije i laboratorije Direkcije za nacionalne referentne laboratorije

Broj javne nabavke JNMV 404-02-293/2013-13.

Detaljnije

Javna nabavka za izvođenje radova na postavljanju oluka na zgradama Direkcije za nacionalne referentne laboratorije

Broj javne nabavke JNMV 404-02-241/2013-13.

Detaljnije

Javna nabavka male vrednosti za pružanje usluga uklanjanja otpada koji sadrži azbest iz kruga Direkcije za nacionalne referentne laboratorije

Broj javne nabavke JNMV 404-02-252/2013-13.

Detaljnije