izgled laboratorije

Fitosanitarna laboratorija sa Bankom bilјnih gena obavlјa poslove koji se odnose na:

 • aktivnosti u vezi sa izvođenjem laboratorijskih ispitivanja u oblasti zdravlјa bilјa, odnosno ispitivanja prisustva regulisanih štetnih organizama, karantinskih i ekonomskih štetnih organizama u uzorcima bilјaka i regulisanim bilјnim proizvodima;
 • aktivnosti u vezi sa ispitivanjem prisustva ostataka pesticida u hrani bilјnog porekla i hrani za životinje;
 • proučavanje etiologije i epidemiologije bolesti bilјa i procenu rizika od unošenja i širenja štetnih organizama bilјaka;
 • saradnju i razmenu informacija sa ovlašćenim laboratorijama u zemlјi i nacionalnim laboratorijama drugih zemalјa;
 • razmenu informacija u vezi sa dijagnostičkim aktivnostima i drugim povezanim stručnim poslovima;
 • razvijanje, validaciju i verifikaciju metoda, razradu i primenu razvijenih metoda;
 • uspostavlјanje sistema kvaliteta i akreditacije;
 • jačanje stručno-tehničkih laboratorijskih kapaciteta u oblasti laboratorijske dijagnostike štenih organizama;
 • organizovanje potrebnih obuka laboratorijskog osoblјa i pripremu programa stručnog usavršavanja u skladu sa propisima koji regulišu zdravlјe bilјa;
 • aktivnosti u vezi sa ispitivanjem kvaliteta semena (fizička, biološka i biohemijska ispitivanja) i zdravstvenog stanja semena i sadnog materijala ratarskog, povrtarskog, lekovitog i aromatičnog bilјa, ispitivanje kvaliteta semena, ispitivanje klijavosti smena, uzorkovanja semena za fizička, biohemijska i biološka ispitivanja, pripremu i sprovođenje protokola za rad banke bilјnih gena, čuvanje kolekcije semena i sadnog materijala;
 • registraciju uzoraka semena, čišćenje, sušenje, pakovanje, skladištenje i održavanje;
 • umnožavanje i regeneraciju uzoraka;
 • skladištenje duplikata uzoraka semena;
 • održavanje kolekcije sadnog materijala;
 • obavlјa i druge poslove iz ove oblasti.

U Fitosanitarnoj laboratoriji sa bankom bilјnih gena obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Fitosanitarna laboratorija
 2. Banka bilјnih gena

Fitosanitarna laboratorija

Fitosanitarna laboratorija obavlјa poslove koji se odnose na:

 • ispitivanje prisustva regulisanih štetnih organizama, karantinskih štetnih i ekonomskih štetnih organizama u uzorcima bilјaka;
 • aktivnosti u vezi sa ispitivanjem prisustva ostataka pesticida u hrani bilјnog porekla i hrani za životinje;
 • proučavanje etiologije i epidemiologije bolesti bilјa i procenu rizika od unošenja i širenja štetnih organizama bilјaka;
 • saradnju i razmenu informacija sa ovlašćenim laboratorijama u zemlјi i nacionalnim laboratorijama drugih zemalјa;
 • razmenu informacija u vezi sa dijagnostičkim aktivnostima i drugim povezanim stručnim poslovima;
 • razvijanje, validaciju i verifikaciju metoda, razradu i primenu razvijenih metoda;
 • uspostavlјanje sistema kvaliteta i akreditacije;
 • jačanje stručno tehničkih laboratorijskih kapaciteta u oblasti laboratorijske dijagnostike štenih organizama;
 • organizovanje potrebnih obuka laboratorijskog osoblјa i pripremu programa stručnog usavršavanja u skladu sa propisima koji regulišu zdravlјe bilјa;
 • obavlјa i druge poslove iz ove oblasti.

Banka bilјnih gena

Banka bilјnih gena obavlјa poslove koji se odnose na:

 • srednjeročno čuvanje i pripremu za dugoročno čuvanje uzoraka semena u Nacionalnoj kolekciji;
 • organizaciju čuvanja i održavanja kolekcija sadnog materijala;
 • registraciju uzoraka semena, njihovo čišćenje, ispitivanje klijavosti i kvaliteta, ispitivanje vlage, sušenje, pakovanje, skladištenje i održavanje;
 • organizaciju umnožavanja i regeneracije uzoraka;
 • vođenje pripadajuće baze podataka;
 • pripremu procedura i standarda za rad Banke bilјnih gena,
 • pripremu Nacionalnog programa očuvanja bilјnih genetičkih resursa i Zakona o upravlјanju bilјnim genetičkim resursima,
 • saradnju sa drugim bankama bilјnih gena u svetu, domaćim i stranim naučno–istraživačkim institucijama i organizacijama,
 • kao i  druge poslove iz oblasti očuvanja i održivog korišćenja bilјnih genetičkih resursa.