izgled banke

Банка биљних гена обавља послове који се односе на:

  • средњерочно чување и припрему за дугорочно чување узорака семена у Националној колекцији;
  • организацију чувања и одржавања колекција садног материјала;
  • регистрацију узорака семена, њихово чишћење, испитивање клијавости и квалитета, испитивање влаге, сушење, паковање, складиштење и одржавање;
  • организацију умножавања и регенерације узорака;
  • вођење припадајуће базе података;
  • припрему процедура и стандарда за рад Банке биљних гена,
  • припрему Националног програма очувања биљних генетичких ресурса и Закона о управљању биљним генетичким ресурсима,
  • сарадњу са другим банкама биљних гена у свету, домаћим и страним научно–истраживачким институцијама и организацијама,
  • као и  друге послове из области очувања и одрживог коришћења биљних генетичких ресурса.