Лабораторија за безбедност хране, хране за животиње и испитивање квалитета млека

Лабораторија за безбедност и квалитет млека и микоробилошка лабораторија за безбедност хране и хране за животиње обавља послове који се односе на:

 • активности у вези са извођењем лабораторијских испитивања у области безбедности хране као што су микробиолошка, имуноензимска, молекуларно биолошка, паразитолошка, хемијска, сензорна и серолошка испитивања хране и хране за животиње;
 • испитивање квалитета млека и испитивање параметара млека неопходних за праћење и унапређење производних  перформанси и селекцију млечних говеда;
 • извођење лабораторијских испитивања физичко хемијских параметара хране и хране за животиње; извођење лабораторијских испитивања присуства контаминената животне средине у храни и храни за животиње;
 • сарадњу са овлашћеним лабораторијама и националним лабораторијама других земаља;
 • валидацијом, верификацијом, разрадом и применом метода тестирања развијених у лабораторији;
 • организовање и учествовање лабораторије у екстерним проверама квалитета рада;
 • успостављање система квалитета и акредитације;
 • јачање стручно техничких лабораторијских капацитета у области лабораторијских испитивања безбедности хране и хране за животиње;
 • организовање потребних обука лабораторијског особља и припрему програма стручног усавршавања у складу са прописима који регулишу безбедност хране и хране за животиње;
 • припрему процедура узорковање, руковања узорцима, транспорта и чувања узорака;
 • припрему, одржавање и дистрибуцију референтног материјала за потребе анализа у области безбедности хране, хране за животиње и испитивање квалитета млека;
 • обавља и друге послове из ове области.