upravna zgrada
organizaciona struktura

Директор Дирекције за националне референтне лабораторије


Фитосанитарна лабораторија

 • Руководилац Александра Божић
 • E-пошта: aleksandra.bozic@minpolj.gov.rs
 • Телефон: +381 64 868 09 19
 • Телефон: +381 11 377 20 24
 • Факс: +381 11 377 20 25

Банка биљних гена

 • Руководилац Маја Јечменица
 • E-пошта: maja.jecmenica@minpolj.gov.rs
 • Телефон: +381 64 805 58 00
 • Телефон: +381 11 377 20 81
 • Факс: +381 11 377 20 25

Лабораторија за безбедност хране, хране за животиње и испитивање квалитета млека

 • Руководилац лабораторије Горан Зебић
 • E-пошта: goran.zebic@minpolj.gov.rs
 • Телефон: +381 64 868 14 27

Лабораторија за физичко хемијска испитивања хране и испитивање остатака ветеринарских лекова,пестицида и других штетних материја у храни и храни за животиње

 • Руководилац лабораторије Саша Билек
 • E-пошта: sasa.bilek@minpolj.gov.rs
 • Телефон: +381 64 868 14 36

Дирекција за националне референтне лабораторије, као орган управе у саставу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља стручне послове који се односе на:

 • обављање организационих послова везаних за лабораторијска испитивања, активности у вези са извођењем лабораторијских испитивања у области здравља биља, семена и садног материјала пољопривредног и украсног биља, очување биљних генетичких ресурса у Банци биљних гена, физичко-хемијска лабораторијска испитивања хране;
 • микробиолошка лабораторијска испитивања безбедности хране и хране за животиње;
 • здравље животиња;
 • активности у вези са испитивањем присуства остатака ветеринарских лекова, пестицида, тешких метала и других штетних материја у храни;
 • активности у вези са извођењем лабораторијских испитивања квалитета млека и испитивања параметара млека неопходних за праћење и унапређење производних перформанси и селекцију млечних говеда;
 • органску производњу у пољопривреди;
 • обавља и друге послове из ове области.

У Дирекцији се образују следеће уже унутрашње јединице:

 1. Фитосанитарна лабораторија са Банком биљних гена
 2. Лабораторија за безбедност хране, хране за животиње и испитивање квалитета млека
 3. Лабораторија за физичко хемијска испитивања хране И испитивање остатака ветеринарских лекова,пестицида И других штетних материја у храни и храни за животиње