upravna zgrada
organizaciona struktura

CEO of Directorate for national reference laboratories


Phytosanitary laboratory


Plant gene bank

Phytosanitary laboratory


Laboratory for food safety, animal food safety and testing of milk quality


Laboratorija za fizičko hemijska ispitivanja hrane i ispitivanje ostataka veterinarskih lekova,pesticida i drugih štetnih materija u hrani i hrani za životinje