upravna zgrada
organizaciona struktura

CEO of Directorate for national reference laboratories


Phytosanitary laboratory


Plant gene bank

Phytosanitary laboratory


Laboratory for food safety, animal food safety and testing of milk quality

Ispitivanje sastava i kvaliteta mleka

Mikrobiološka laboratorija za bezbednost hrane i hrane za životinje


Laboratorija za fizičko hemijska ispitivanje hrane i hrane za životinje