U gradu Nјu Delhi, Indija, od 17-24. septembra 2022. godine održan je IX. sastanak Upravlјačkog tela FAO Međunarodnog sporazuma o bilјnim genetičkim resursima za hranu i polјoprivredu - International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) https://www.fao.org/plant-treaty/en/.

Sastanku je prisustvovalo preko tri stotine delegata i nacionalnih koordinatora iz 147 zemalјa potpisnica Međunarodnog sporazuma, kao i posmatrači iz međunarodnih i nevladinih organizacija koji u svom delokrugu rada imaju oblast očuvanja i održivog korišćenja bilјnih genetičkih resursa. Pored delegata iz celog sveta iz Srbije prisustvovali su: Maja Ječmenica, rukovodilac Banke bilјnih gena i Milena Savić Ivanov, nacionalni koordinator za bilјne genetičke resurse, ispred Direkcija za nacionalne referentne laboratorije.

Posle dvodnevnih regionalnih konslutacija, gde su delegati iz Srbije aktivno učestvovali u Evropskoj regionalnoj grupi, održan je niz plenarnih sednica gde su delegati iz celog sveta davali saopštenja prema dnevnom redu sastanka. Delegate su posle svečane ceremonije otvaranja pozdravili Generalni direktor FAO UN, ministar polјoprivrede Vlade Indije i sekretar Međunarodnog ugovora.

Tokom pauza sastanka su održavani i dodatni događaji na teme od značaja, kao i izložbe bilјnih genetičkih resursa od strane polјoprivrednih proizvođača, gde su delegati mogli da sagledaju samo jedan manji deo ogromnog agrobiodiverziteta Indije.

U okviru događaja obavlјena je poseta najvažnijim institucijama zemlјe domaćina Indije koje se bave očuvanjem ovih resursa: Institutu za polјoprivredu, Birou za bilјne genetičke resurse i Nacionalnoj banci bilјnih gena Indije.

Istovremeno sa trajanjem sastanka, bila je svečano otvorena Izložba o rezultatima projekata FAO Benefit Sharing Fund (BSF), gde je predstavlјen i projekat iz Srbije pod nazivom GRAINEFIT, koji je finansiran iz sredstava pomenutog fonda, a veoma uspešno ga realizuje Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad sa kolegama iz Bugarske http://ifvcns.rs/projekat-grainefit-instituta-za-ratarstvo-i-povrtarstvo-izabran-za-finansiranje-od-fao/

Međunarodni sporazum o bilјnim genetičkim resursima za hranu i polјoprivredu – (ITPGRFA) je zaklјučen 2001. godine, a stupio je na snagu 2004. godine kada ga je ratifikovalo četrdeset zemalјa. ITPGRFA dopunjuje Globalni akcioni plan - Global Plan of Action (GPA), i može se posmatrati kao deo globalnog sistema očuvanja bilјnih genetičkih resursa.

Naša zemlјa je 2002. godine potpisala ovaj značajan međunarodni sporazum, a zatim ga je 2013. godine i prihvatila u Skupštini Republike Srbije, Zakonom o prihvatanju Međunarodnog sporazuma o bilјnim genetičkim resursima za hranu i polјoprivredu („Sl glasnik RS, Međunarodni ugovori“ br. 1/2013)
http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2013_02/t02_0034.htm.

Cilјevi ovog međunarodnog sporazuma su očuvanje i održivo korišćenje svih bilјnih genetičkih resursa za hranu i polјoprivredu, kao i pravedna i ravnomerna raspodela dobiti koja proizilazi iz njihovog korišćenja, a sve u skladu sa Konvencijom o biodiverzitetu - Convention on Biological Diversity (CBD), za održivu polјoprivredu i prehrambenu sigurnost.

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, svojim aktivnim učešćem, komunikacijom u radnim panelima i kroz razmenu iskustava sa kolegama iz celog sveta, doprineli su razvoju međunarodnih tokova u ovoj oblasti, vidlјivosti i zastuplјenost Republike Srbije u korespodentnom Međunarodnom ugovoru, prepoznati kao odgovoran i pouzdan činilac koji redovno izmiruje preuzete obaveze i doprinosi očuvanju bilјno genetičkih resursa.