Direkcija za nacionalne referentne laboratorije

Adresa: Batajnički drum 7 deo, broj: 10, 11080 Zemun

Fax: +381 11 377 20 25


Direktor

dr Nenad Dolovac

Tel: +381 11 377 20 70


Contact person

Milica Blažić

Tel: +381 11 377 20 80


Odgovorno lice za web prezentaciju

Irena Vučić, rukovodilac laboratorije

Tel: +381 11 377 20 24