Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji ''Budućnost biotehnologije'' tri perspektive: privreda, država, nauka. Konferencija je organizovana 20. oktobra 2022. u Palati Srbije u Beogradu. Domaćini konferencije je Vlada Republike Srbije i Svetski ekonomski forum, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

Konferencija je okupila lidere iz javnog i privatnog sektora, kao i akademsku zajednicu, sa ciljem unapređenja saradnje i razmene znanja i iskustva u tri oblasti: biotehnologije, bioinformatike i bioinženjeringa u okviru tri perspektive privrede, države i nauke.

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije u „minglarijumu“, bila je domaćin stola predvođena direktorom Goranom Zebićem zajedno sa biohemičarem Stevom Jovandićem i molekularnim biologom Anjom Vukasn. Direkcija za nacionalne referentne laboratorije razmenila je iskustva sa mnogobrojnim međunarodnim i domaćim učesnicima u oblasti biotehnologije i tehnološkog razvoja. Predstavljene su mogućnosti i aktivnosti u oblasti biodiverziteta, biotehnologiji i bioinženjeringa. Pored mnogobrojnih sagovornika posebno zadovoljstvo bilo je ugostiti jednu od govornika Međunarodne konferenciji ''Budućnost biotehnologije'' dr Jelenu Begović direktorku Instituta za molekularnu genetiku i genetički inžinjering Univerziteta u Beogradu (IMGGI) i dr Valentinu Đorđević redovnog profesora i šefa Laboratorije za molekularnu biologiju na IMGGIa. Razmotrene su dalje zajedničke aktivnosti i produbljivanje saradnje u oblasti biodiverziteta i biotehnologije.

Nakon ceremonije otvaranja, mnogobrojnih stručnih panela na ovoj međunarodnoj konferenciji predstavljen je projekat izgradnje „BIO4“ kampusa, novog bioekonomskog čvorišta u Evropi upravo ovde u Beogradu.

„BIO4“ kampus će zauzimati skoro 20 hektara zemlje, fokusirajući se na 4 ključne teme: Biomedicine - medicina zasnovana na primeni principa naučnih dostignuća u kliničkoj praksi, Biotehnologije - korišćenje živih organizama i njihovih derivata za razvoj ili proizvodnju korisnih proizvoda i procesa; Bioinformatike – primena računskih alata i analiza za usvajanje i tumačenje biološki podataka; Biodiverzitet - studije o raznovrsnost života uopšteno na nivou zemlje, od gena preko organizma i eko sistema.

U rad „BIO4“ kampusa uključiće se devet naučnih instituta, pet fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovaj naučno-tehnološk park u Beogradu, u potpunosti pružaće podršku „BIO4“ startapovima. Biće to istraživačko-razvojni centri: farmaceutike, biotehnologije i životnim naukama i kompanijama. To će biti mesto za konvencije i multimediju, muzejski centar za negovanje saradnje i mesto akreditovanih objekata za životinje.

Jednostavno, biće to dom multidisciplinarnog skupa stanovanja, stvaranja idealnog ekosistema za inovacije ...

„BIO4“ će biti kampus, ali već sada je platforma za povezivanje i podsticanje saradnje.

Srbija kreira mogućnosti, mi smo deo rešenja.

Više o konferenciji i program konferencije možete videti na biotechff.gov.rs

Pogledaj i neverovatan video “Pokretanja centra za četvrtu industrijsku revoluciju” i rekapitulirajući video konferencije:
https://www.youtube.com/watch?v=DtHriexVwlM&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=OKJcVBpMDsw