Organski proizvodi namenjeni inostranom tržištu, u većini slučajeva se ispitiju u inostranim laboratorijama. S tim u vezi, prepoznata je potreba za unapređenjem kapaciteta domaćih laboratorija, što bi doprinelo poboljšanju saradnje sa EU partnerima i većem angažovanju domaćih laboratorija prilikom analiza organskih proizvoda namenjenih izvozu. Takođe, time bi se smanjili troškovi izvoznika i ubrzalo dobijanje rezultata ispitivanja

 Laboratorija za fizičko hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje u okviru Direkcije za nacionalne referentne laboratorije učestvovala je u projektu “Kroz trgovinu organskim proizvodima do razvoja u istočnoj Evropi” (OT4D - Organic trade for development in Eastern Europe) koji finansira Državni sekretarijat za ekonomske poslove – SECO, a sprovodi IFOAM - Organics International (Međunarodno udruženje za organsku poljoprivredu) u saradnji sa konzorcijumom Helvetas (Švajcarska organizacija za međunarodnu saradnju) i FIBL (Švajcarski istraživački institut za organsku poljoprivredu). Koordinator aktivnosti u Srbiji je Nacionalna asocijacija za razvoj organske proizvodnje Serbia Organica u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. 

U periodu od septembra 2023. godine do maja 2024. godine realizovana je procena trenutnog stanja domaćih laboratorija, u vezi sa obavljanjem analize hrane organskog porekla. Aktivnosti koje su bile podržane od strane projekta i za koje je laboratorija bila zadužena su sledeće: 

Nakon pregleda dokumentacije i zadovoljavajućih rezultata učešća u programu ispitivanja osposobljenosti laboratorije, realizovana je i poseta predstavnika projekta 15. i 16. aprila 2024. kada je Laboratorija za fizičko hemijska ispitivanja ugostila ocenjivača Akreditacionog tela Italije dr Stefano Raccanelli, predstavnika International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) iz Barija Ivanu Simić i predstavnicu Ministarstva poljoprivrde, vodoprivrede i šumarstva Kristinu Laković.

Tokom posete, inostrani stručnjaci su se osvedočili u rad laboratorije i dali pozitivne ocene. Istaknut je izuzetan potencijal laboratorije u pogledu savremene opreme za instrumentalnu analizu pesticida i metala u hrani, kao i kompetentnost osoblja angažovanog za ta ispitivanja. Nakon razmene znanja i iskustva, dobijene su korisne sugestije za dalja unapređenja naših aktivnosti i mogućnost buduće saradnje.